Aikatan / ঐকতান

Core Committee

Chairman(Late) Prabhat Kumar Saha
President Gautam Mridha
General SecretaryBhaskar Chakrabarty
TreasurerPrabir Datta
Assistant TreasurerVivek Podder
RegistrationGautam Sarkar
Somnath Bhattacharya
Collection / PromotionYogesh Chandra Gupta
Prasanta Kumar Das
Manik Naiya
Subhas Niyogi
Dhritibardhan Das
Panchali Hazra
Sanjukta Nandy
Puja ArrangementNilima Gupta
Papiya Dutta
Madhumita Ghosh Dastidar
Savita Chakraborty
Anasuya Bose
Arati Naiya
Kakoli Chatterjee
Jaya Sinha,
Rima Sarkar


Advisors:
Ruma Banerjee
Chandana Bhattacharya
Cultural Bhaskar Bose
Sanjukta Nandy
Food and in house
arrangement
Samarendranath Hazra
Pallab Das
SouvenirUdayan Banerjee
Debasish Roy
DecorationAlok Mandal
Kalidas Pal
Sports & picnicSharmila Saha
Malay Mandal
Arnab Kundu
Biren Banerjee